Zo werken wij in groep 1-2 van Kindcentrum BergOp

Wij zijn trots op ons kleuteronderwijs!
Het onderwijs aan jonge kinderen ziet er anders uit dan aan oudere kinderen. In de kleutergroep staat spelend leren centraal. Jonge kinderen willen graag direct handelend actief aan de slag met zaken die hun interesse wekken. Dus, leren door te doen. Zonder betrokkenheid geen spel, zonder spel geen leren. Verwondering als startpunt voor het leren. Plezier en betrokkenheid staan voorop. Doelen zijn spelervaringen die door herhaling verdieping krijgen. Het leren van jonge kinderen kenmerkt zich door:

 • Kijken en imiteren
 • Uitproberen en ontdekken
 • Herhalen en oefenen.

In de verschillende hoeken krijgen de kinderen de kans om kennis te maken met de wereld om hen heen en te leren door te doen. In de huishoek zijn materialen aanwezig om te koken, baby ’s te verzorgen en een verjaardagsfeest te vieren.

In de bouwhoek is niet alleen plaats voor blokken maar ook stokken, planken, buizen, om tunnels en bruggen te bouwen.
Ook dieren, poppetjes (wereldspelmateriaal), schelpen, stenen en loose parts om hun bouwwerken verder af te maken.

Tijdens spelkringen wordt de fantasie van kinderen geprikkeld en krijgen zij voorbeelden aangereikt om te leren door te doen. 

Wij werken doelgericht. Dit houdt in dat de activiteiten in dienst staan van vooraf geplande doelen. Deze doelen worden afgestemd op de ontwikkeling van de groep/ individuele leerling.

Wij houden zicht op de ontwikkeling van uw kind door gebruik te maken van de leerlijnen in Panassys. De vorderingen worden bijgehouden in Mijnrapportfolio.
De duur van een kleuterperiode is gemiddeld 2 volledige schooljaren. Dit kan echter verschillen per kind en zijn/haar unieke ontwikkelbehoeften.

Hoe ziet een dag eruit in groep 1/2?
Een gemiddelde dag bij de kleuters is als volgt ingedeeld:
Inloop
Kring
Buiten-/ binnenspel
Pauzehap
Werken in hoeken en met ontwikkelingsmateriaal
Kring
Lunch/ buiten spelen
Kring
Werken in hoeken en met ontwikkelingsmateriaal
Buitenspel.

Wat verstaan we onder een Kring?
Een leeractiviteit met een lesdoel en een leerdoel. Dit kan vanuit de traditionele kring zijn tot aan spelopdrachten en werkjes.

Er zijn grote kringen met de hele groep en kleine kringen op niveau.
Inhouden grote kring:

 • Dagopening en rituelen zoals bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag.
 • Themakringen/ groepsexploratie.
 • Kwink/ verkeer
 • Woordenschat
 • Lesdoelen met coöperatieve werkvormen.
 • Lees- en rekenvoorwaarden.

Inhouden kleine kring:

 • Inoefenen en verwerken
 • Korte instructie op lesdoelen
 • Instructie op niveau.

Vanaf groep 2 werken de kinderen met een weektaak. De activiteiten worden gekoppeld aan het thema en de doelen vanuit de leerlijnen in Parnassys.
Zo gaan de kinderen aan de slag met het zelf plannen van de opdrachten van die week.

Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl