Basisschool

Het team van Kindcentrum BergOp, basisschool en kinderopvang in één staat klaar om je te ondersteunen bij jouw route naar jouw top. Op je eigen tempo, met de juiste stimulans! We zijn er voor je als het even wat minder gaat of als je juist ...

Lees verder

Missie en Visie

Onze Missie: Klimmen doe je in je eigen tempo en de route is voor iedereen anders. De school begeleidt je in jouw weg Bergop. Samen zorgen wij voor de optimale ondersteuning op weg naar jouw top. We zijn er voor je als het even wat minder gaat en ook als...

Lees verder

Schoolgids

Schoolgids

Klik hier om naar de schoolgids 2021-2022 van Kindcentrum BergOp te gaan.

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Op Kindcentrum BergOp wordt gewerkt volgens een continurooster, de kinderen blijven tussen de middag allemaal kosteloos over. Onze schooltijden zijn: Vanaf 8.20 uur gaat de deur open. Uiterlijk om 8.30 uur moeten de kinderen in het leslokaal zijn.&...

Lees verder

Vakanties en studiedagen

De vakanties en overige vrije dagen hebben de instemming van achtereenvolgens het schoolteam en de medezeggenschapsraad Vakanties Herfstvakantie 25 oktober t/m 29 oktober 2021 Kerstvakantie 27 december t/m 07 januari 2022 Voorjaarsvaka...

Lees verder

Thematisch werken

Thematisch werken

Werken met thema’s Ons onderwijs koppelen we op de donderdagmiddag en de gehele vrijdag aan thema’s, dit wordt ook wel thematisch werken genoemd. Het thematisch werken  koppelen wij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen of wel Werelddoelen...

Lees verder

MR

Op kindcentrum BergOp is een medezeggenschapsraad actief. Deze raad praat en beslist mee (advies en/of instemmingsrecht) over voorzieningen in en rond het gebouw. Zij adviseert over personeels- en bestuurlijke zaken. In de MR hebben zowel ouders als leer...

Lees verder

OR

Wie zitten er in de OR? Robin vd Berg (leraar Groep 7/8) Carla Seebregts (voorzitter) Esther Smith (Vice voorzitter) Linda Hartmans (Penningmeester) Ashley van Kemena (Vice Penningmeester) Lizet Lambregts (Secretaris) Cindy Evers(Vice Secretaris)...

Lees verder

OBO West Brabant

OBO West Brabant

Kindcentrum BergOp is onderdeel van stichting OBO West-Brabant OBO West-Brabant kent een bestuur en een algemene directie. Nadere informatie vindt u op de website: www.obo-wbr.nl  ...

Lees verder

Schoolkalender

Klik hier om naar de schoolkalender 2021-2022 te gaan.

Lees verder


Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl