MR

MR

Op kindcentrum BergOp is een medezeggenschapsraad actief. Deze raad praat en beslist mee (advies en/of instemmingsrecht) over voorzieningen in en rond het gebouw. Zij adviseert over personeels- en bestuurlijke zaken.

Jaarverslag MR

In de MR hebben zowel ouders als leerkrachten zitting.  Voor meer informatie kunt u de website of de schoolgids raadplegen. Namens de directie zal 1 persoon aanwezig zijn.

notulen MR november

notulen MR maart

notulen MR mei

Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden:

Anja Dekkers (leerkracht)

Jolanda Oppeneer (leerkracht)

Roel Broos (ouder)

Karin van Meel (ouder)

Priscilla Blaauw (ouder)

 

 

Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl