Vakanties en studiedagen

De vakanties en overige vrije dagen hebben de instemming van achtereenvolgens het schoolteam en de medezeggenschapsraad

Vakanties

Herfstvakantie: 19 t/m 23 okt. 2020

Kerstvakantie: 21 dec. 2020 t/m 01 jan. 2021

Voorjaarsvakantie: 15 feb. t/m 19 feb. 2021

Tweede Paasdag: 05 april 2021

Meivakantie: 26 april t/m 07 mei 2021

Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021

Zomervakantie: 26 juli t/m 03 sept. 2021

Studiedagen

16 september 2020 ochtend vrij

09 oktober 2020  hele dag vrij

04 december 2020 ‘s middags vrij

18 december 2020 ‘s middags vrij

12 februari 2021 ‘s middag vrij

22 februari 2021 hele dag vrij

23 april 2021 ‘s middags vrij

25 mei 2021 hele dag vrij

23 juli 2021 ‘s middags vrij

 

 

Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl