Vakanties en studiedagen

De vakanties en overige vrije dagen hebben de instemming van achtereenvolgens het schoolteam en de medezeggenschapsraad.

VAKANTIES 2022/2023

Herfstvakantie:
24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie:
23 december t/m 6 januari 2022

Voorjaarsvakantie:
20 februari t/m 24 februari 2023

2e Paasdag:
10 april 2023

Meivakantie:
24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart:
18 mei en 19 mei 2023

2e Pinksterdag:
29 mei 2023

Zomervakantie:
17 juli t/m 28 augustus 2023 


Hieronder volgt een overzicht van alle vrije dagen en studiedagen van het schooljaar 2022/2023. De studiedagen zijn over het schooljaar verspreid over verschillende dagen.

Ook alle andere vrije dagen door het jaar heen zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Let daarbij goed op de vrijdag vóór de vakanties. Die kan weleens wat anders zijn.

 

 

VRIJE (STUDIE)DAGEN

Donderdag 15 september 2022:
studiedag: alle kinderen hele dag vrij

Woensdag 5 oktober 2022:
studiedag: alle kinderen hele dag vrij

Vrijdag 21 oktober:
Alle kinderen ’s middags vrij (vakantie)

Woensdag 2 november 2022:
studiedag: alle kinderen hele dag vrij

Dinsdag 6 december 2022:
studiedag: alle kinderen hele dag vrij

Vrijdag 23 december:
Alle kinderen hele dag vrij (kerstvakantie)

Dinsdag 24 januari 2023:
studiedag: alle kinderen hele dag vrij

Vrijdag 17 februari:
Alle kinderen ’s middags vrij (vakantie)

Woensdag 1 maart 2023:
studiedag: alle kinderen hele dag vrij

Woensdag 23 juni 2023:
studiedag: alle kinderen hele dag vrij

Vrijdag 14 juli 2023:
Alle kinderen ’s middags vrij
(start zomervakantie)

 

Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl