Schooltijden

Schooltijden

Op Kindcentrum BergOp wordt gewerkt volgens een continurooster, de kinderen blijven tussen de middag allemaal kosteloos over.

Onze schooltijden zijn:

Vanaf 8.20 uur gaat de deur open. Uiterlijk om 8.30 uur moeten de kinderen in het leslokaal zijn. 

 

maandag- dinsdag- donderdag 08.30-14.30 uur
woensdag     08.30-12.30 uur
vrijdag     08.30-12.30 uur groep 1-2
      08.30-14.30 uur groep 3 t/m 8

 

 

Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl