Schooltijden

Schooltijden

Op Kindcentrum BergOp wordt gewerkt volgens een continurooster, de kinderen blijven tussen de middag allemaal kosteloos over.

Tijdelijke schooltijden (tot einde van het schooljaar)

Vanaf 8.25 uur gaat de deur open. Uiterlijk om 8.30 uur moeten de kinderen in het leslokaal zijn. 

Maandag – dinsdag – donderdag:              08.30-14:30 uur

Woensdag:                                               08.30-12.30 uur

Vrijdag:                                                   08.30-12.30 uur groep 1-2

                                                               08.30-14.30 uur groep 3 t/m 8

 

 

Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl