studiedag

studiedag

Woensdag 7 december 2022

Beste ouders en verzorgers,

Gisterenochtend hebben we tijdens de studiedag stilgestaan bij ons cultuuronderwijs. In samenwerking met Claudia de Groen van CultuurCompaan Roosendaal hebben we als team een ambitiegesprek gevoerd met elkaar rondom ons huidig cultuuronderwijs en onze blik naar de toekomst.

We vinden het belangrijk dat de kinderen tijdens hun schoolcarrière kennismaken met de 7 disciplines van cultuur, te weten: beeldend, dans, drama, media, muziek, erfgoed en literatuur.

Na de kerstvakantie zal per periode steeds een andere vakdocent komen om steeds in één van deze disciplines les te geven. Er volgen na de kerst nog drie periodes, waarbij 1 periode dans, 1 periode drama en 1 periode muziek door een vakdocent wordt ingevuld.

Verder hebben we als team instructie gekregen om met de muziek-methode Zing 1-2-3 ook zelf muziekles te geven. We hebben meteen een set Boomwrackers besteld, waarmee kinderen leren om ritmes te slaan. Erg leuk!!

Het middagprogramma van de studiedag stond verder nog in het teken van de ICT-migratie en uitleg over CloudWise en Microsoft-toepassingen m.n. de mogelijkheden van Teams als leerkrachtenteam. In groep 5/6 hebben de kinderen vorige week allemaal een nieuwe Chromebook gekregen in de klas, waarvan ze dagelijks gebruik maken bij ons (deels)digitaal onderwijs.

We kijken terug op een leerzame dag!

met vriendelijke groet,
Team Kindcentrum BergOp


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl