Hulp gezocht

Hulp gezocht

Dinsdag 4 oktober 2022

Beste ouders en verzorgers,

Na de herfstvakantie start het nieuwe thema ‘ongelijkheid verminderen’. Vanuit de OR komt de vraag of er ouders zijn die graag mee willen helpen met het versieren van de school binnen dit thema. U kunt dit doorgeven via: ORBergop@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Team Kindcentrum bergOp


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl