eerste info SPORTDAG

eerste info SPORTDAG

Vrijdag 9 september 2022

Beste ouders en verzorgers,

SPORTDAG:
Op vrijdag 30 september organiseren we een Sportdag. Er gelden die dag de normale schooltijden; kleuters om 12.30 uur vrij. Groep 3 t/m 8 om 14.30 uur vrij.

Bij deze willen we alvast doorgeven dat de kinderen die dag bij het Sportpark van D.V.O., gelegen aan de Sportstraat, moeten worden afgezet en opgehaald die dag. Noteer dit alvast in uw agenda.

Vanuit de evaluatie van de Konigsspelen is gebleken dat een echte sportdag met verschillende sportelementen, naast de Koningsspelen, erg leuk zou zijn. Daar hebben we gelijk werk van gemaakt!

Wij willen vragen of er ouders in de gelegenheid zijn om te helpen die dag. Voor groep 1/2 betreft het begeleiding van kinderen en begeleiding van activiteiten. Voor groep 3 t/m 8 zal het met name gaan om het begeleiden van de activiteiten. U kunt zich aanmelden als hulpouder via karen.vannassau@stichtingobo.nl.


REMINDER STUDIEDAG donderdag 15 september
Zoals voor de zomervakantie al is aangegeven (en vermeld op de schoolkalender) is de eerste studiedag komende donderdag 15 september. Alle kinderen zijn die dag vrij.

Met vriendelijke groet,

Team Kindcentrum BergOP


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl