mededelingen

mededelingen

Woensdag 7 september 2022

Beste ouders en verzorgers,

Schoolkalender
Gisteren is de nieuwe schoolkalender meegegaan aan alle oudste kinderen van het gezin. We vinden het fijn en belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is en goed geïnformeerd is.

Geef graag aan (bij de leerkracht) als u een extra kalender wilt, bijvoorbeeld in het geval van gescheiden ouders. Maar ook voor een oppas of opa’s en oma’s hebben wij graag een kalender ter beschikking! Verder is online de kalender ook te raadplegen op onze website.

Alle leerlingen veilig naar school

Vanuit school vinden we de verkeersveiligheid van onze leerlingen erg belangrijk. Daarom werken we mee aan de ‘Onze scholen zijn weer begonnen’-campagne van Veilig Verkeer Nederland. Dat doen we door de bijbehorende spandoeken/posters op school op te hangen.

Deze campagne roept automobilisten op om na de zomervakantie een gepaste snelheid te rijden, omdat er in die periode helaas veel aanrijdingen plaatsvinden tussen automobilisten en fietsende scholieren. Daarom bij deze het verzoek om kinderen mee te helpen veilig op school te komen.

Tijdens de verkeerslessen wordt er ook in de klassen extra aandacht aan besteed. Zo worden er kleurplaten gemaakt die uitgedeeld kunnen worden.

Kom zoveel mogelijk op de fiets, kinderen leren op deze manier deel te nemen aan het verkeer. Is dit niet mogelijk, parkeer dan netjes in de vakken.

Zo zorgen we samen voor de verkeersveiligheid van onze kinderen.

Met vriendelijke groet,

Team Kindcentrum BergOp

 


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl