Thema "Geen Honger"

Dinsdag 10 mei 2022

Beste ouders en verzorgers, 
 
Morgen zal de school versierd worden voor het nieuwe thema Geen Honger. Indien u het leuk vindt om mee te helpen met het versieren van de school, dan kunt u dit melden via monique.vanhooijdonk@stichtingobo.nl.  
 
Ook als u een gastspreker weet of binnen uw netwerk een leuke excursie kunt aanreiken, horen we het graag via bovenstaand mailadres of via schoolpraat bij de leerkracht. 
 
Sowieso zoeken we nog ouders die bereid zijn om mee te helpen bij het versieren van de school, ook bij de thema's van volgend schooljaar. Denk er alvast eens over na of u dit leuk zou vinden. De indeling van thema's voor volgend schooljaar volgt t.z.t.  
 
Team Kindcentrum BergOp 


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl