Mededelingen o.a. Koningsspelen

Mededelingen o.a. Koningsspelen

Woensdag 20 april 2022

Beste ouders en verzorgers, 
 
Terugblik thema-afsluiting 14 april 
We kijken terug op een succesvolle thema-afsluiting en willen iedereen hartelijk danken voor alle belangstelling!  
 
Terugblik studiemiddag 15 april 
Uiteraard hopen we dat u nog heeft genoten van een fijn en zonnig paasweekend! Afgelopen vrijdag hebben we met het team een effectieve studiedag gehad rondom ons rekenonderwijs. In groep 3 maakten we reeds gebruik van de methode Semsom en we gaan vanaf groep 4 t/m 8 nu de methode Getal en Ruimte Junior invoeren, die naadloos op Semsom aansluit.  
 
Voor het rekenonderwijs blijkt het namelijk effectief om naast Snappet, dat we uiteraard blijven gebruiken, de kinderen ook schriftelijk te laten werken in een werkboek. Doordat kinderen de sommen opschrijven en uitrekenen in hun werkboek staan zij bewuster stil bij alle deelstapjes in een som.  
 
Bibliotheek: lekker lezen in de vakantie! 
We zijn blij dat de schoolbibliotheek weer helemaal op orde is en er ook weer boeken uitgeleend kunnen worden! Afgelopen weken op de dinsdagmiddagen hebben de kinderen al geoefend met het kiezen en inleveren van boeken. Het boek bleef dan nog op school in de klas. Maar vanaf deze week mag ieder kind ook één boek mee naar huis nemen om thuis te lezen. We starten met het uitlenen van één boek per kind om het overzicht te houden. Let er goed op dat uw kind het boek weer terug inlevert op school.  

 
Koningsspelen vrijdag 22 april 
Vrijdag aanstaande hebben we weer Koningsspelen, een sportieve dag op en rondom de school. We starten de dag met een ontbijt in de klassen en na een openingsdans gaan we sporten en spelen. 

Uw kind heeft deze dag gewone schooltijden en het fruithapje en lunch moet gewoon meegenomen worden. Uw kind mag deze dag in het oranje naar school komen of sportief gekleed zijn, dichte schoenen zijn verplicht. 

U bent welkom om te komen kijken in de ochtend. Bij warm weer adviseren we om een fles water in de tassen te stoppen en wellicht zonnebrand mee te geven. 

Met vriendelijke groet, 
Team Kindcentrum BergOp 


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl