meneer Tom ziek

Woensdag 30 maart 2022

Beste ouders en verzorgers, 
 
Morgen is meneer Tom nog afwezig wegens ziekte en hij geeft zelf aan dat hij vrijdag naar alle waarschijnlijkheid weer aanwezig is. Het theoretisch verkeersexamen voor groep 7 zal dan ook in plaats van donderdag op vrijdag worden afgenomen.  
 
Morgen staat in de ochtend juf Sharon (een groot gedeelte) voor de klas in groep 7/8, waarbij juf Meike groep 1/2 onder haar hoede neemt. In de middag komt juf Anja terug om in te vallen in groep 1-2-3.
Op deze manier zijn er dan in de middag zoals gewoonlijk twee leerkrachten beschikbaar voor het thema-onderwijs aan groep 4-5-6 en 7-8, namelijk juf Karen en juf Jolanda.
 
 
Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Monique van Hooijdonk-Roovers, 
Directeur Kindcentrum BergOp


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl