Kijkmiddag maandag 4 april

Kijkmiddag maandag 4 april

Maandag 28 maart 2022

Beste ouders en verzorgers, 
 
Zoals u wellicht op de schoolkalender heeft kunnen zien is de volgende thema-afsluiting gepland op donderdagavond 14 april. Wij vinden het fijn dat we ouders/verzorgers weer kunnen ontvangen op school, na een tijd van coronamaatregelen, waarin dit minder of niet kon. 

Naast deze thema-afsluitingen willen we graag tussendoor extra momenten inplannen gedurende het schooljaar om aan u als ouder/verzorgers een doorkijkje te geven in de klas. We zullen dan ook per periode (van vakantie tot vakantie) tussendoor steeds een kijkmiddag organiseren, waarbij u even een kijkje in de klas kunt nemen. Op deze manier heeft u ook tussendoor de gelegenheid om binnen te lopen in de klas en blijft u betrokken bij het leerproces van uw kind. 

Deze middagen zijn een stukje onder schooltijd en een stukje na schooltijd, namelijk van 14.15 uur tot aan 15.00 uur. Het is een vrije inloop voor ouders met hun kind(eren), maar ook eventueel voor belangstellende opa's en oma's. Tijdens een kijkmiddag laat uw kind zien, waarmee hij/zij bezig is op dat moment. Schriften, toetsen, Snappet en werkstukken in het kader van het thematisch onderwijs zijn dan in te zien. 

Rekeninghoudend met de werkdagen van ouders wordt steeds een andere dag in de week gekozen als kijkmiddag. Maandag 4 april aanstaande staat de eerste kijkmiddag ingepland en voor de periode na de meivakantie is dit donderdag 2 juni.  

Hiermee hopen we u voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag terug tijdens onze kijkmiddag op 4 april!  
 
Met vriendelijke groet, 

Team Kindcentrum BergOp 


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl