Rots & Water gr. 3 t/m 8

Vrijdag 18 maart 2022

Beste ouders en verzorgers, 
 
Binnen het huidige thema ‘Gendergelijkheid’ staat centraal dat ‘Je mag zijn wie je bent’. Als school willen we onze leerlingen hierin sowieso graag een stevige basis meegeven.  

Hierbij valt ook te denken aan een goed pedagogisch klimaat in de klas, het je fijn voelen in de klas samen met de andere kinderen. Voor het sociaal-emotioneel leren maken we momenteel gebruik van de methode ‘Kwink’. Dit heeft een goed effect. Dit willen we nog eens versterken door het aanbieden van ‘Rots & Water-trainingen' voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Wellicht heeft u weleens gehoord van deze training, die wij graag voor alle leerlingen van onze school vanaf groep 3 aanbieden. Een schoolbrede aanpak heeft tevens als effect dat kinderen hierin een gezamenlijke taal spreken en herkenbaar dezelfde oefeningen doen.  
 
Vanuit ‘Sans Coaching en Training’ wordt de training verzorgd door Sandra Smits. Het programma-aanbod vanuit Sandra is breder opgezet dan alleen het Rots & Waterprogramma van 8 weken. We hebben 12 weken hiervoor ingeregeld, waarbij Sandra ook haar inzichten als kindercoach en gymdocent SO/SBO toepast. Het is een psycho-fysieke training om kinderen meer in hun kracht te zetten: van lichaamsbewustzijn, naar emotioneel bewustzijn en uiteindelijk naar zelfbewustzijn. De trainingen worden steeds gegeven op de vrijdagochtend onder schooltijd en duurt per groep 45 minuten tot een uurtje.   
 
Vandaag is de eerste training van start gegaan. Als u vragen heeft of nog extra informatie wilt, dan kun u altijd even contact opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team Kindcentrum BergOp 


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl