jeugdprofessional in de school

jeugdprofessional in de school

Dinsdag 15 februari 2022

Via deze weg willen we u voorstellen aan onze jeugdprofessional Joelle Simones. Zij blijft gekoppeld aan onze school. 

 

In de bijlage stelt zij zichzelf voor. 

 

Wat is een jeugdprofessional?
Jeugdprofessionals
Voor de gemeente Roosendaal werken ruim 40 jeugdprofessional die helpen bij alle vragen over opvoeden en opgroeien. We werken binnen WegWijs Roosendaal gebiedsgebonden, samen met collega’s van de WMO, WijZijn en MEE. Naast het verlenen van jeugdhulp binnen gezinnen, zijn wij ook contactpersoon voor alle scholen binnen de gemeente Roosendaal.
Gesprekken
De gesprekken met leerlingen en leerkrachten vinden op school plaats, gesprekken met ouders kunnen zowel op school als thuis plaats vinden.  Soms is één keer praten voldoende, soms zijn meer gesprekken nodig. Dat bekijken we in overleg.
Oplossingen
De jeugdprofessional neemt de tijd om naar je te luisteren. Rustig en zonder te oordelen. De insteek is altijd positief, gericht op oplossingen. Soms is alleen informatie en advies al genoeg om je verder te helpen. Als het nodig is, kunnen we je in contact brengen met andere hulpverleners.
Hulp voor ouders
Ook ouders kunnen de jeugdprofessional inschakelen. Misschien zijn er thuis problemen of grote veranderingen. Misschien zijn er zorgen over het gedrag van het kind. Met elke vraag over de opvoeding kunnen ouders langskomen. Ook bij andere problemen binnen het gezin zoals echtscheiding, rouwverwerking of financiële problemen. Als het nodig is, kunnen we ook voor u contact met andere hulpverleners opnemen.
Hulp voor leerkrachten/docenten
Geen kind is hetzelfde. De jeugdprofessional kan tips geven voor de omgang met drukke of passieve kinderen, pesters, slachtoffers, driftkikkers, bij plotselinge gedragsveranderingen etc.
Privacy
De jeugdprofessional gaat zorgvuldig om met ieders privacy. De gesprekken zijn vertrouwelijk. We nemen geen contact op met anderen, tenzij je toestemming geeft. We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl