rapport en ouderavonden

rapport en ouderavonden

Vrijdag 11 februari 2022

Beste ouders en verzorgers, 
 
Vanaf volgende week ma t/m vr (14-18 februari) zal in Schoolpraat de inschrijving openstaan voor de ouderavonden voor groep 1 t/m 7. Deze staan voor groep 1 t/m 7 gepland op maandag 21 februari (met avond) en dinsdag 22 februari. De oudergesprekken zullen fysiek plaatsvinden op school. Als u echter de voorkeur geeft aan een digitaal overleg in Teams, dan kunt u dit aangeven aan de desbetreffende leerkracht. 
 
Voor groep 8 zijn er volgende week al adviesgesprekken, waarover reeds informatie is verstrekt aan de desbetreffende ouders.  
 
Voorafgaand aan de oudergesprekken gaan op vrijdag 18 februari de rapporten mee met de kinderen. Dit is geen papieren rapport, zoals u andere jaren gewend was, maar een digitaal rapport in de vorm van Mijnrapportfolio.  
 
De kinderen hebben hierin op een eerder moment al een startpagina aangemaakt. Ook de leerresultaten worden gedeeld binnen dit Rapportfolio: er zit een rapport in opgenomen, weliswaar met een aanpassing op de ‘oude’ variant. Daarnaast is er  een beginnetje gemaakt met het vullen van het rapportfolio door de kinderen zelf, wat een inkijkje geeft in o.a. ons thematisch onderwijs.  
 
Na de carnavalsvakantie gaan we het rapportfolio up-to-date houden. De kinderen plaatsen dan foto's en teksten binnen deze digitale omgeving en u, als ouder/verzorger, kunt ook tussendoor deze periodiek bekijken. Nadere informatie over Mijnrapportfolio volgt nog in de loop van volgende week. Ook krijgt u dan een instructie over hoe u hierop kunt inloggen. 
 
Wat betreft de afsluiting van het thema, zitten we op dit moment nog in een overgang m.b.t. de geldende coronaregels. Vorige keer hebben we als thema-afsluiting ervoor gekozen om een filmpje te maken, omdat het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk was om ouders de school toe te laten.

Deze keer is ervoor gekozen om de afsluiting van het thema te combineren met de oudergesprekken, omdat (alle!
) ouders dan toch al (druppelsgewijs) in de school zijn. In de gang zal dan het een en ander uitgestald staan om te bekijken. I.p.v. de thema-afsluiting zal er van de carnavalsvrijdag een leuk filmpje gemaakt worden, zodat u ook hier een inkijkje van heeft. 
 
Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd voor nu.  
 
Met vriendelijke groet, 
Monique van Hooijdonk-Roovers, 
Directeur Kindcentrum BergOp


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl