een paar mededelingen

Woensdag 12 januari 2022

Beste ouders en verzorgers, 
 
Ik kijk terug op een paar fijne eerste werkdagen bij de start van mijn nieuwe functie als directeur. Met raad en daad word ik door teamleden gesteund en ik vind het fijn om met u als ouder in gesprek te gaan over de doorgroei van ons Kindcentrum. Bel mij of spreek mij gerust even aan als u iets wilt vragen, maar ook als u eventuele tips heeft om ons Kindcentrum steeds te verbeteren.   
 
Zoals u weet starten we deze week met een nieuw themaIndustrie, innovatie en infrastructuur vanuit de SDG-doelen. Dank aan ouders voor het versieren van de hal. Ook in het kader van ouderbetrokkenheid willen we graag ouders oproepen om als gastspreker in de klas te vertellen. We houden daarbij rekening met de nu geldende coronamaatregelen. Heeft u een beroep dat met dit thema te maken heeft? Of heeft u kennis, ervaring of een connectie binnen dit thema dan bent u van harte welkom. Geef dit even aan bij de leerkracht.  
 
Bij de start van de dag, de inloop vanaf 8.20 uur, willen wij vragen aan de kinderen om achter de mat te wachten totdat de deur opengaat. Dan kunnen wij de deur opendoen, zonder dat er iemand voorstaat. Morgen vertellen we dit aan de kinderen in de klas. U kunt het als ouder ook alvast vertellen aan uw kind.  
 
Tijdens het teamoverleg van gisteren hebben we gesproken over het beantwoorden van berichten in Schoolpraat. We houden graag de lijntjes kort met u. Daarnaast hebben we gezamenlijk afgesproken dat we beschikbaar zijn onder werktijd, d.w.z. van 8 uur – 17.00 uur voor het beantwoorden van een bericht. U kunt gerust in de avond een berichtje sturen, maar dan zal het de volgende dag pas beantwoord worden door de collega die op dat moment werkzaam is. In bijzondere situaties of noodgevallen zijn er uitzonderingen.  
 
Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Monique van Hooijdonk-Roovers


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl