Scholensluiting

Scholensluiting

Woensdag 15 december 2021

Beste ouders/verzorgers,

In de bijlage (onderaan dit bericht) treft u een brief van ons schoolbestuur Stichting OBO met daarin alle informatie over de schoolsluiting/vervroegde kerstvakantie. Hieronder aanvullende informatie namens Kindcentrum BergOp:

Kerstdiner wordt kerstbrunch:

Nu de kerstvakantie eerder gaat beginnen vervroegen we de kerstviering. Vanuit ons bestuur is ook besloten om de kerstdiners niet door te laten gaan maar om dit onder schooltijd te laten plaatsvinden.Dit betekent dat we donderdagmiddag 16 december een kerstbrunch gaan houden. We hopen dat het voor iedereen lukt om de hapjes nog op tijd af te krijgen. U ontvangt namens de kerstwerkgroep nog een apart bericht hierover.  

De peuterouders ontvangen een apart bericht van Vienna. Zij zullen ook een kerstlunch hebben maar zijn gewoon om 12.30 uur uit. 

Noodopvang:                                          

In eerste instantie was het de bedoeling om de noodopvang bij de scholen weg te houden. Na de nadrukkelijke uitspraken tijdens de persconferentie en nadat de kinderopvangorganisatie(Kibeo) heeft aangegeven dit niet op te kunnen vangen komt het toch bij de scholen terecht. 

We willen u dringend verzoeken echt alleen gebruik te maken van de noodopvang indien u niet anders kan. Het verleden heeft ons geleerd dat het aantal kinderen die hier gebruik van maakt flink kan oplopen. Tijdens de noodopvang zullen de kinderen geen onderwijs krijgen.

Wij bieden alleen noodopvang van ma t/m donderdag. De vrijdag staat in de jaarplanning al als vrije dag. 

Om goed voorbereid te zijn is voor het school belangrijk om een inventarisatie te maken van de kinderen die moeten komen en hoe we dat gaan opvangen. Heeft u echt geen andere opvangmogelijkheid en heeft u een cruciaal beroep, wilt u dit dan voor eind van deze dag (15 december voor 16.00 uur) mailen naar susanne.hansen@stichtingobo.nl.

Graag in de mail de naam van uw kind(eren), de schoolnaam noteren, om welke dagen het gaat en uw beroep. Wij nemen eerst contact op met de ouder(-s) en onderzoeken of het echt noodzakelijk is. Het is de bedoeling dat zo min mogelijk kinderen de school bezoeken. 

Mocht u na het lezen van de brief nog vragen hebben over noodopvang, stuur dan een mail naar: susanne.hansen@stichtingobo.nl 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Groetjes Susanne


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl