Aangescherpte coronamaatregelen

Aangescherpte coronamaatregelen

Woensdag 24 november 2021

Beste ouders/verzorgers,
 
Gistermiddag is er een nieuw coronaprotocol voor het basisonderwijs uitgebracht. We brengen u via deze weg graag op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen:
 • Helaas mogen ouders voorlopig nog steeds de school niet in, tenzij op nadrukkelijke uitnodiging of om te ondersteunen bij bv. het Sinterklaas- of het kerstfeest. Dit geldt ook voor ouders die hun kind komen brengen en halen bij de BSO.
 • Alle volwassenen moeten 1,5m afstand van elkaar houden, in en om de school.
 • In de klas was al veel aandacht voor de hygiëne, maar dat blijven we benadrukken.
 • Als een huisgenoot besmet is, moet het hele gezin in quarantaine.
  Dit geldt ook voor mensen die 'immuun' (gevaccineerd/genezen) zijn.    (Let op: in specifieke gevallen adviseert de GGD soms anders. Het scholenteam van de GGD adviseert de school dan hoe hier mee om te gaan.)
 • Het advies voor het personeel van de school is om 2x per week preventief een zelftest af te nemen om zoveel als mogelijk het onderwijs te kunnen laten doorgaan.
 • Inval is momenteel bijna niet beschikbaar, dus we zullen met het team het onderwijs op school zo goed als mogelijk moeten organiseren. 
 • In overleg met de coronawerkgroep worden kleine scholen als 1 bubbel gezien, dit omdat er bij ziekte, intern weinig tot geen mensen beschikbaar zijn die de groep kunnen overnemen. We mogen dan overgaan tot het opsplitsen van de groepen.
 • Nogmaals een dringend verzoek om bij klachten uw kind thuis te houden. We hebben het idee dat alle ouders hier goed gehoor aan geven waarvoor dank, maar we willen het toch nog even benoemen. 
 • We vragen u ook om kinderen met verkoudheidsklachten thuis te houden tot zij een negatieve testuitslag hebben. Dit is (nog) niet verplicht vanuit het RIVM, maar we zien landelijk dat het aantal besmettingen bij kinderen onder de 12 jaar enorm toeneemt. Bij hen kunnen de ziekteverschijnselen soms alleen op een verkoudheid lijken, waarmee ze dus gemakkelijk andere kinderen in de klas kunnen besmetten.
  Natuurlijk is het vervelend voor uw kind om met een verkoudheid thuis te moeten blijven, maar het is nog veel vervelender als de hele klas (of hele school) achter elkaar steeds thuis moet zitten vanwege doorlopende besmettingen.
  Als uw kind wel verkouden is, maar een negatieve testuitslag heeft, is het natuurlijk van harte welkom op school. 
 • Alle klassen worden goed geventileerd en dat blijven we ook de komende periode doen.
 • Bij besmettingen wordt er gelijk contact gezocht met de GGD om af te stemmen wanneer een klas over moet gaan op thuisonderwijs en/of er een quarantaineadvies volgt.
 • Momenteel wordt achter de schermen hard nagedacht en afgestemd hoe we het Sinterklaasfeest vorm kunnen/moeten geven met in het achterhoofd de aangescherpte maatregelen. Uitgangspunt is om, net als vorig jaar, er voor de kinderen een mooi feest van te maken! Als er hulpouders nodig zijn willen we ze vragen een preventieve zelftest te doen en een mondkapje te dragen. 

In overleg met het bestuur en de medezeggenschapsraad kunnen aanvullende maatregelen afgesproken worden.
Tot slot: De afgelopen weken is het ons als school gelukt om afwezigheid van de leerkrachten op een of andere manier op te vangen. We willen hierover wel graag eerlijk zijn: de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Uiteraard zullen we onze uiterste best blijven doen om ziekte of quarantaine van collega's op te vangen, maar de kans bestaat dat we een klas naar huis moeten sturen omdat er simpelweg geen juf of meester voor de klas is en opdelen geen optie meer is. We hopen natuurlijk dat het niet zover hoeft te komen.

De huidige situatie doet (alweer) een groot beroep op uw en onze flexibiliteit. We willen u bij voorbaat danken voor uw begrip en medewerking. Laten we hopen dat het niet tot een nieuwe complete lockdown hoeft te komen.

Heeft u vragen of twijfelt u ergens over? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we samen tot de best passende oplossing kunnen komen.

 
Bedankt voor uw medewerking en vertrouwen in ons! 

Groetjes Susanne

 

Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl