De school mag weer open

De school mag weer open

Maandag 15 november 2021

Beste ouders/verzorgers,

We mogen weer open

Tijdens het overleg met het GGD-scholenteam hebben we weer groen licht gekregen om de school voor alle groepen te openen. Ik hoop dat de sluiting van onze school ervoor heeft gezorgd dat er geen verdere verspreiding van besmettingen via de school hebben plaatsgevonden. Wel is er dit weekend nog een positieve testuitslag van een leerling uit groep 3-4 door het Scholenteam bij mij gemeld. Deze nieuwe besmetting heeft geen invloed op de eerdere afspraken en maatregelen. De laatste besmettingen die aan het licht zijn gekomen zijn niet op school doorgegeven. Deze kinderen waren in hun besmettelijke fase niet op school. Verder hebben alle kinderen de thuisquarantaine periode doorlopen.

Vanaf morgen 16 november mogen alle kinderen weer naar school. Dit geldt voor alle kinderen/groepen, met uitzondering van de kinderen die recentelijk positief zijn getest en nog op advies van de GGD in quarantaine moeten. Broertjes en zusjes van besmette gezinsleden moeten nu ook in thuisquarantaine, ook dat gebeurt in overleg met de GGD.

Wat te doen bij een nieuwe besmetting?

Als een kind in een klas positief getest is, blijft het kind en het hele gezin thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school als het minimaal 24 uur klachtenvrij is én er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting. Klasgenoten van het besmette kind (of de leerkracht) kunnen dus in principe allemaal naar school, mits in een bepaalde groep de besmettingen te hard oplopen, dan zal er weer contact gezocht worden met het Scholenteam.

Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld). De advisering hierover verloopt altijd via de GGD.

Basisregels

De basisregels blijven nog steeds gelden:

  • Blijf thuis bij klachten en laat uw kind direct testen in de GGD-teststraat. Wie positief test, gaat in quarantaine.
  • Was vaak en goed de handen
  • Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand

Fysiek onderwijs

Vanaf morgen wordt er weer fysiek lesgegeven op BergOp. Is uw zoon of dochter thuis dan kan het werk krijgen om thuis te maken, maar de instructies zullen niet meer plaatsvinden via het onlineonderwijs.

Morgen gaan de groepen niet naar de gymzaal "De Bergspil", dit omdat er niet goed genoeg geventileerd kan worden. De kinderen zullen de gymtijd extra buitenspelen.

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben ingelicht. Het blijft voor iedereen spannend en wij wensen alle kinderen en hun familie die er ziek van zijn heel veel beterschap.

Groetjes Susanne

Ps. Wilt u ons a.u.b. op de hoogte houden als uw zoon of dochter klachten heeft en/of getest is.

 


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl