Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Donderdag 21 oktober 2021

Enkele weken geleden is de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage met uw kind(eren) mee naar huis gegaan. Veel ouders hebben dit overgemaakt.

Als u het nog niet heeft overgemaakt, zou u dat dan nog willen doen? Van de vrijwillige bijdrage, worden de verschillende feesten en activiteiten georganiseerd en betaald.

Alvast bedankt  namens de ouderraad


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl