Parkeren en ophalen groep 1 t/m 4

Parkeren en ophalen groep 1 t/m 4

Dinsdag 21 september 2021

In dit bericht wil ik twee punten bespreken.

Punt 1: gaat over het parkeren voor en na schooltijd. Gisterenavond is dit punt besproken tijdens de MR-vergadering. Het is in het belang van de veiligheid van al onze leerlingen dat u uw auto parkeert in een daarvoor bestemd vak. Daarnaast willen we iedereen nogmaals vragen, vooral de jongere kinderen, zelf op te halen en ze niet zelf naar de auto te laten komen. Het fietspad is druk en wij vinden het gevaarlijk als de kinderen zelfstandig naar de auto lopen. 

Omdat dit een terugkerend probleem is, wordt dit punt binnenkort ook in de verkeerswerkgroep besproken en gaan we de BOA en de wijkagent vragen om te surveilleren en indien nodig boetes uit te delen. We hopen en gaan ervan uit dat dit niet nodig gaat zijn. 

Punt 2: betreft het ophalen van de kinderen uit groep 1 t/m 4. Ook hier zien we bij het fietspad vaak gevaarlijke situaties ontstaan. Vanaf vandaag mogen de ouders van kinderen uit groep 1 t/m 4 de kinderen weer op het plein ophalen. We willen u vragen pas het plein op te gaan als juf Anja met haar klas naar binnen is, dat zal rond 14.25 uur zijn. De kinderen komen niet meer langs de hoofdingang naar buiten, maar langs de schuifdeur aan de achterkant. De leerkrachten lopen mee. De kinderen van groep 5-6 komen langs de hoofdingang naar buiten en de bovenbouw langs de zijkant van het gebouw.

Heeft u meerdere kinderen dan kunt u samen met uw jongste even wachten op uw andere kind(eren).


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl