Start thematisch werken "Leven in het Water".

Start thematisch werken "Leven in het Water".

Vrijdag 10 september 2021

Wat zijn wij trots op onze leerlingen. Deze week zijn we gestart met het thematisch werken rondom het thema “Leven in het Water”. Dit is 1 van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties waaraan wij ons thematische onderwijs hebben gekoppeld. In het bijgevoegde filmpje een impressie van de eerste twee dagen. 

Impressie 1e dagen thematisch onderwijs

De kinderen van groep 1-2-3 zijn gestart met het boek: Wilde dieren in de oceaan. Dit is een informatief prentenboek dat tijdens het thema vaker aan bod zal komen. Er is ook een woordveld gemaakt over wat de kinderen al wisten, maar er is ook nagedacht over wat ze nog te weten willen komen, deze vragen gaan we de komende weken onderzoeken.

De kinderen van groep 4-5 en 6 zijn de eerste dagen bezig geweest met het water in Nederland. Denk hierbij aan de watersnoodramp en de aanleg van dijken, dammen en het Deltaplan. Ook hebben ze het gehad over de stijging van de zeespiegel. Er zijn filmpjes bekeken en uitleg gegeven en werkbladen gemaakt.

Op de vrijdagmiddag is groep 6 verhuisd naar groep 7 en 8 en is groep 3 bij 4 en 5 gekomen. In groep 3-4 en 5 is begonnen aan het bouwen van een onderwaterwereld, alles wat hoort in aquarium.

De kinderen van groep 6-7-8 weten inmiddels hoe de stijging van de zeespiegel ontstaat en wat Nederland doet om het land te beschermen. Volgende week gaan ze dieper in op de Deltawerken die hiervoor zijn aangelegd in o.a. Zeeland. 

In de middag is dit gekoppeld aan een werkvorm waar ook ICT-vaardigheden worden aangeleerd. De kinderen kregen een filmpje te zien over 'Wat te doen bij een overstroming'. Stel je eens voor dat jij in een gebied woont wat onder zeeniveau ligt. Wat doe je dan? Wat voor hulp kun je verwachten? Wat neem je mee en wat laat je liggen? De kinderen moesten de antwoorden op deze vragen verwerken in een Google Presentatie. Ze mochten alleen geen tekst gebruiken. Het enige wat toegestaan was, waren afbeeldingen. Deze moesten ze vervolgens tijdens de presentatie uitleggen aan de klas. 

Over een aantal weken mogen de ouders zelf komen kijken wat de kinderen allemaal hebben geleerd en gemaakt. Voor nu zijn we erg enthousiast en zijn met een heel goed gevoel het thematisch onderwijs gestart. 


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl