Vestigingsnieuwsbrief juli 2021

Vestigingsnieuwsbrief juli 2021

Vrijdag 16 juli 2021

Bijgevoegd ontvangt u de vestigingsnieuwsbrief. Vanaf het nieuwe schooljaar gaat u deze voor elke vakantie ontvangen, met daarin informatie vanuit de schoolkant, de peutergroep en de buitenschoolse opvang.

In deze nieuwsbrief staan de vakanties en studiedagen opgenomen!

Heel veel leesplezier.


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl