Ontwikkelingen BergOp (3)

Ontwikkelingen BergOp (3)

Dinsdag 15 juni 2021

U heeft in de vorige berichten al kunnen lezen dat we op een andere manier (thematisch) willen gaan werken. Dit geldt niet voor de basisvakken; rekenen, taal en spelling.

Voorbereidingen

Omdat we er natuurlijk zeker van willen zijn dat we alle onderwijsdoelen tijdens het thematisch werken aan bod laten komen is er de afgelopen maanden gewerkt aan een overzicht. In dit overzicht staan alle duurzame ontwikkelingsdoelen/Werelddoelen van de Verenigde Naties en de verschillende groepen opgenomen.

We hebben uitgezocht welk doel bij welk thema hoort en voor welk groep dat doel is bedoeld. Tevens is er opgenomen welk lesmateriaal gebruikt kan worden om de theoretische kennis mee te geven. Denk hierbij aan de methodes die we op school hebben zoals geschiedenis, aardrijkskunde en biologie (zaakvakken), maar ook wat er digitaal te gebruiken is, welke externen we kunnen uitnodigen om over het thema te komen vertellen en hoe we de school in het thema kunnen aankleden. Ook wordt in de hogere groepen de link gelegd naar filosofie.

Hoe leren de kinderen tijdens een thema?

De kinderen zullen dingen leren van de eigen leerkracht omdat de leerkracht lesgeeft over een onderwerp. Maar omdat de kinderen met verschillende deelonderwerpen bij een thema aan de slag kunnen gaan, gaat het ook voorkomen dat kinderen instructies over het thema bij een andere leerkracht volgen en zo dus ook met andere kinderen samenwerken dan hun eigen klasgenoten.

De kinderen leren ook door te gaan ontdekken en onderzoeken om bepaalde antwoorden te vinden. Ze gaan alles wat ze geleerd hebben verwerken in een presentatie, werkstuk, portfolio, optreden, lied, muurkrant, etc. wat uiteindelijk steeds in de afsluitende week aan u gepresenteerd gaat u worden. De data hiervoor worden zo snel mogelijk bekend gemaakt als de jaarplanning rond is.

Methodes

Omdat we vanaf volgend jaar uitgaan van thema’s, zullen we onze methodes voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) niet meer zo inzetten en volgen zoals de kinderen dat gewend zijn. Nu volgen de leerkrachten de methode van voor naar achter, van blok 1, blok 2, blok 3, etc. Komend jaar kan het zijn dat de kinderen aan de slag gaan met stof uit het geschiedenisboek blok 7, terwijl ze blok 1 t/m 6 nog niet gehad hebben. Dit omdat de stof van blok 7 wel aansluit bij het thema waarmee we bezig zijn. Het is voor ons als leerkrachten belangrijk dat wij het overzicht blijven houden dat de onderwijsdoelen gedurende de thema’s wel aan bod komen.

 

In een volgend bericht vertellen we u meer over hoe we het thematisch onderwijs in de praktijk gaan inzetten.


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl