Ontwikkelingen BergOp (2)

Ontwikkelingen BergOp (2)

Woensdag 9 juni 2021

Werken met thema’s

In dit bericht vertellen we u hoe we ons onderwijs willen gaan koppelen aan thema’s, dit wordt ook wel thematisch werken genoemd. Het thematisch werken gaan we koppelen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen of wel Werelddoelen van de Verenigde Naties. Dat klinkt ingewikkeld maar we gaan het u uitleggen. 


Werelddoelen

We zijn van mening dat we onze leerlingen, als ze onze school verlaten, een goed gevulde rugzak met kennis willen meegeven. Niet alleen met kennis van rekenen en taal maar ook kennis van en over de wereld. Door met de doelen van de Verenigde Naties te gaan werken halen we de wereld en wereldse thema’s de school in.  

We gaan aan de slag met 16 thema’s verspreid over 2-3 jaar, denk hierbij aan thema’s zoals:

  • Leven op het land
  • Betaalbare en duurzame energie
  • Armoede
  • Industrie, innovatie en infrastructuur
  • Gendergelijkheid

Hoe gaan we een thema uitwerken?

Zes weken lang zal het thema in de hele school centraal staan van groep 1 t/m 8. Natuurlijk aangepast aan het niveau van de kinderen. 

Zo zal de onderbouw bv. tijdens het project Gendergelijkheid aan de slag gaan met het project "Zo werkt mijn lichaam" gaat de middenbouw aan de slag met doelen als “Wat zijn rolverwachtingen van jongens en meisjes, zijn jongens en meisjes gelijkwaardig en is dat zo in de hele wereld?”
De bovenbouw gaat met dit thema aan de slag met o.a. de volgende doelen: “Hoe kunnen we zorgen voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen”? En leren de leerlingen dat er verschillen zijn tussen mensen (gender, seksuele voorkeur, levensbeschouwing, religie, culturele achtergronden en huidskleur”.

Opbouw thema

Een thema zal altijd gestart worden met een gezamenlijke opening voor de kinderen en een afsluiting waarbij u als ouders natuurlijk (als er geen maatregelen meer zijn) van harte welkom bent. We willen u dan graag laten zien wat uw kind(eren) allemaal geleerd en gemaakt heeft/hebben. Denk hierbij aan een afsluiting met een tentoonstelling, presentaties of optredens. Daarnaast is het de bedoeling dat als u de school binnenkomt in de hal al duidelijk zichtbaar is wat het thema is. 

De kinderen krijgen gedurende deze 6 weken les over het thema, gaan zelf ontdekken en onderzoeken en ze gaan het creatief verwerken. Hierbij gaan de kinderen in andere groepen werken en werken soms met andere kinderen samen dan waar ze mee in de klas werken.

Daarnaast leren ze hoe ze betrouwbare informatie op internet kunnen vinden, hoe ze presentaties kunnen maken en gaan ze hun computervaardigheden verder uitbreiden.

Start eerste thema

Na de zomervakantie gaan we gelijk starten met het eerste thema "Leven in het water". We krijgen hierbij intensieve ondersteuning en begeleiding van Wendy Braat van Edux (de vroegere schoolbegeleidingsdienst), zij is gespecialiseerd in Onderzoekend en Ontdekkend leren, wat heel goed aansluit bij het werken met thema’s.

Dit schooljaar heeft er met Wendy al overleg op managementniveau plaatsgevonden. In de startvergadering in de zomervakantie gaat ze het team meenemen in deze nieuwe manier van werken. De maanden erna blijft ze ons begeleiden en adviseren. We hebben er met zijn allen ongelofelijk veel zin in om met het thematisch werken te starten!

 

In een volgend bericht gaan we u nog iets verder meenemen in alle voorbereidingen die we al hebben getroffen om met de thema’s aan de slag te gaan.


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl