Aangepaste lestijden

Aangepaste lestijden

Vrijdag 12 maart 2021

In overleg met de medezeggenschapsraad en het team hebben we besloten om de lesdag te verlengen. Vanaf a.s. maandag 15 maart gaan we de lesdag verlengen tot 14.30 uur. Dat is de tijd waar we vanaf volgend schooljaar naar toe willen. De starttijd van 08.30 uur willen we behouden, omdat we hierover overwegend positieve geluiden horen.

Op woensdag zal de eindtijd 12.30 uur blijven en op de vrijdag voor de kleuters ook om 12.30 uur. Dit omdat dan de tijden aansluiten met de peuterspeelzaal.

De tijden die we nu gaan hanteren gaan we tot aan de zomervakantie houden en willen we zien als een soort pilot. Na de meivakantie zal u hierover een korte enquête ontvangen waarin u uw ervaringen kunt delen.

Vanaf volgende week mogen we ook weer gaan gymmen in de Bergspil. Vergeet u niet om de gymkleren mee te geven?

Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang worden van 14.30 tot 15.00 uur opgevangen door school. Dit omdat officieel de schooltijd tot 15 uur was en we u dit wel willen bieden. Als de school vanaf volgend schooljaar om 14.30 uur uit is en u heeft naschoolse opvang nodig, dan zal u dit wel vanaf 14.30 uur moeten afnemen.

Nog even in het kort samengevat:

  • De starttijd blijft voor iedereen 08.30; wilt u er wel voor zorgen dat uw kind om 08.30 uur in de klas zit, dan wordt er met de les gestart.
  • Eindtijd op maandag-dinsdag-donderdag voor alle kinderen 14.30
  • Eindtijd op woensdag voor alle kinderen 12.30 uur
  • Eindtijd op vrijdag voor groep 1-2 vrijdag 12.30 uur en voor groep 3 t/m 8 14.30 uur
  • De gymlessen mogen vanaf volgende week weer opgestart worden. Groep 5-6 en 7-8 hebben op dinsdag gym en groep 3-4 op donderdag.

Verder willen we u nog melden dat we maandag 15 maart de klassen als 1 bubbel willen gaan zien en dat we de kleinere bubbels gaan opheffen. Dit doen we omdat op alle OBO scholen waar tot nu toe een positieve besmetting is geconstateerd, standaard door de GGD, uit voorzorg de hele groep in quarantaine wordt geplaatst. Ze kijken dan niet naar de bubbels waarin de kinderen hebben gezeten.

We zijn van mening dat we daarom ook de groepen weer in zijn geheel als 1 bubbel kunnen gaan zien, zodat we ons onderwijs ook weer normaal kunnen gaan geven. We willen allemaal graag terug naar het oude normaal, maar wanneer dat gaat zijn kan niemand ons zeggen, laten we daarom (met de richtlijnen in acht nemend) het zo normaal mogelijk voor de kinderen maken, iets waar de kinderen ook zo naar verlangen.

We hopen u weer voldoende te hebben geïnformeerd.


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl