Rapport

Rapport

Woensdag 3 maart 2021

Nu de kinderen voor de derde week weer fysiek op school zijn, zijn we deze week  in de groepen 3 t/m 8 begonnen met het afnemen van de cito-toetsen. Dit in combinatie met de methodegebonden toesten, de observaties van de leerkracht en de bevindingen van het thuisonderwijs geeft ons een goed beeld over de ontwikkeling van de kinderen. De kinderen krijgen op 2 april een (paas)rapport waarin u als ouders deze voortgang kunt lezen, met daarin opgenomen een uitdraai van de cito-gegevens.

Juf Anja zal de komende weken gebruiken om de Parnassysleerlijnen in te vullen. Met dit observatiesysteem krijgt Anja een goed beeld van de ontwikkeling van de kleuters.

Op 6 en 8 april hebben we de oudergesprekken gepland, deze zijn voor de ouders van groep 1 t/m 7. De ouders van groep 8 hebben pas geleden een adviesgesprek met Robin gehad. Leven er bij de groep 8 ouders toch nog vragen n.a.v. het rapport dan kunt u natuurlijk toch een gesprek aanvragen via Robin.

We hopen u natuurlijk dan weer in de school te mogen ontvangen. Laten de regels dit nog niet toe, dan zullen de gesprekken digitaal gehouden worden. Hoe dit werkt krijgt u dan tegen die tijd te horen.

Vanaf 24 maart kunt u zich voor deze oudergesprekken inschrijven. 

 

 


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl