Heropening scholen

Heropening scholen

Donderdag 4 februari 2021

Beste ouders, verzorgers

Via dit bericht willen we u op de hoogte brengen dat we op de achtergrond druk bezig zijn met de heropening. Gisteren (eind van de middag) is er een document vanuit de overheid vrijgegeven met de richtlijnen waaraan we ons moeten gaan houden.
Dit vraagt heel wat van ons als school, om dat allemaal goed in de praktijk te gaan toepassen. We zijn nu met het team aan het bekijken hoe we op een verantwoorde, veilige manier open kunnen gaan.
Hierbij behoren het aanpassen van begin- en eindtijden of zelf het inkorten van de lesdag tot de opties.
Daarnaast moeten de protocollen vanuit de vakbonden en PO-raad nog vrijgegeven worden. Deze informatie hebben we nodig om de laatste puntjes op de i te zetten. Verwacht wordt dat we die in de loop van vandaag ontvangen.
Bovenstaande zaken moeten ook nog worden voorgelegd aan onze medezeggenschapsraad. Vanavond vindt er met hen een ingelaste vergadering plaats.

Omdat er heel veel regelwerk bij komt kijken en we nog niet precies weten hoe we alles vorm gaan geven, ontvangt u morgen in de loop van de dag een brief met daarin alle informatie.
We doen er alles aan om zo verantwoord mogelijk open te gaan.

 


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl