Corona/thuisonderwijs update

Corona/thuisonderwijs update

Woensdag 20 januari 2021

Beste ouders, verzorgers,

 

Helaas zijn we de komende twee weken nog niet open en zoals we net tijdens de persconferentie gehoord hebben, worden de coronamaatregelen nog verder aangescherpt. Dat raakt ons allemaal.

Wij willen niets liever dan uw kind(eren) elke dag op school ontvangen om hen goed onderwijs te geven in een prettige, uitdagende en veilige omgeving. Helaas kan dat voorlopig nog niet. Ook in deze lockdown doen wij er alles aan om zo goed mogelijk afstandsonderwijs te verzorgen, hiervoor hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 hun schoolcomputer meegekregen.

We zien dat het bij veel kinderen/gezinnen lukt en dat iedereen zijn best doet, maar we zien ook dat het “nieuwe” van het thuisonderwijs er voor een aantal kinderen af is. Hierdoor zien we dat niet alle kinderen even goed meer mee doen tijdens de online momenten. We willen u vragen om thuis nogmaals de afspraken te bespreken die horen bij het volgen van de onlinelessen: denk aan in een actieve houding achter je computer zitten, goed mee doen met de les, luisteren naar de leerkracht, etc. We snappen dat het druk oplevert op de thuissituatie, maar voor de effectiviteit van de les is bovenstaande wel nodig.

Onze vraag aan u is om hier als ouder zelf op te letten. Daarnaast willen we u vragen, in het kader van de privacy, de lessen niet te filmen en te delen op social media.

Dat de combinatie van thuiswerken en online onderwijs zwaar voor u is delen we. De vraag naar noodopvang neemt met de dag toe. Realiseert u zich daarbij dat noodopvang niet hetzelfde is als een gewone onderwijsdag. De leerlingen volgen – in gemengde leeftijdsgroepen - de online lessen van hun eigen groep. Er is toezicht en begeleiding, maar dit vervangt nooit geheel de rol van de leerkracht. Noodopvang is alleen bedoeld voor leerlingen van ouders in cruciale sectoren of wanneer we signalen van instanties of de gemeente ontvangen.

Dat niet alle kinderen/gezinnen in aanmerking komen voor noodopvang wil niet zeggen dat wij u en uw kind(eren) niet willen helpen. Zo zijn er inmiddels voor meerdere kinderen extra 1 op 1 online momenten met de leerkracht en wordt er op afstand hulp geboden door alle leerkrachten.  

Wij voelen de onzekerheid over de Britse variant van het coronavirus.  Vanwege deze onzekerheid willen we ook voorzichtig omgaan met ons personeel, hierdoor wordt er ook door ons zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt en proberen we de aantallen in de noodopvang niet te hoog op te laten lopen. We willen natuurlijk graag dat onze leerkrachten en de kinderen straks weer fysiek aanwezig kunnen zijn als de scholen weer verantwoord open gaan.

 

We moeten helaas nog even met zijn allen volhouden, ook u als ouder, hoe moeilijk en lastig het soms is. Wij willen net als u dat we zo snel mogelijk weer allemaal veilig naar school kunnen. Zorg goed voor uzelf en elkaar en blijf gezond.

 

 

Groetjes Guido en Susanne

 

 


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl