Noodopvang

Dinsdag 15 december 2020

Beste ouders, verzorgers,

 

Vanochtend is tijdens het directeurenoverleg de noodopvang grondig besproken. We zien op de verschillende scholen dat toch veel ouders een beroep doen op de noodopvang terwijl niet allebei de ouders een vitaal beroep uitoefenen. Ook krijgen we aanmeldingen binnen waarbij ouders wel een beroep hebben die valt onder de vitale sector maar waarbij de ouder bv. een functie beoefent die ook vanuit huis kan. Tevens zien we aanmeldingen van alleenstaande ouders, waarvan we weten dat er sprake is van co-ouderschap en de partner ook kan helpen bij de opvang.

Tijdens de eerste lockdown waren de regels rondom het gebruik maken van de noodopvang soepeler waardoor er steeds meer kinderen de school in kwamen.

De hoofdreden dat het onderwijs nu dicht gaat is om het aantal contact- en reismomenten te verlagen en u als ouders zoveel mogelijk vanuit thuis te laten werken.

Ons bestuur en wij achten het nodig om deze keer strenger de regels te hanteren om zo hopelijk het aantal besmettingen in een korte lockdown periode te laten zakken.

 

Al onze leerkrachten worden vanaf 04 januari ingezet om het thuisonderwijs te verzorgen. Anders dan de eerste lockdown zullen wij als school ook zelf de noodopvang moeten gaan organiseren en niet met hulp van de kinderopvangorganisatie. U begrijpt dat het voor ons heel belangrijk is dat we de leerkrachten kunnen inzetten voor het verzorgen van onderwijs en niet voor het verzorgen van opvang.

We willen alle ouders daarom dringend verzoeken om heel kritisch te kijken of u echt gebruik moet maken en recht heeft op de noodopvang. Is dit niet het geval dan verzoeken we u de opvang zelf te verzorgen. Dit geldt ook voor de ouders die al via de mail hebben laten weten van de noodopvang gebruik te willen maken.

Deze week nemen we met de betreffende ouders contact op en zullen dan kritisch moeten afwegen of wij de noodopvang gaan verzorgen.

We snappen dat het voor iedereen weer een lastige periode gaat zijn, we moeten even door de zure appel heen. We hopen dat iedereen wil meedenken en wil kijken naar oplossingen, help elkaar indien nodig. Als we dat met zijn allen doen, kunnen we hopelijk de kinderen en u weer snel in de school ontvangen.

 

Groet Guido en Susanne

 


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl