Leerlingenraad

Leerlingenraad

Vrijdag 11 december 2020

Vandaag heeft de eerste leerlingenraad van BergOp plaatsgevonden. Samen met kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben Susanne en Guido "vergaderd" over wat de kinderen goed vinden gaan op school, waar ze trots op zijn en wat we nog kunnen verbeteren. Omdat Guido op de andere school aan het werk was, is hij digitaal aanwezig geweest.

We zijn enorm blij dat de kinderen een hele lange lijst hadden met wat er goed gaat. Hieronder in het kort de punten van de kinderen:

 • Het gebouw vinden ze heel mooi geworden en daarnaast vinden ze de school er met de kerstversiering heel gezellig uitzien.
 • Het werken op het leerplein vinden ze fijn. Ze kunnen hier in groepjes of alleen werken. De kinderen houden zich goed aan de regels als ze hier werken, waardoor het er rustig is om te werken.
 • Het schoolplein is leuk geworden en ze kunnen er goed spelen. In de pauze wordt er rustig gespeeld.
 • We hebben hele goede juffen en meesters, ze geven goed les en helpen ons altijd als het nodig is.
 • We mogen fouten maken, dan wordt de juf of meester niet boos.
 • We leren veel op school.
 • Er wordt bijna nooit gepest, we gaan goed om met elkaar.
 • Er is zelden ruzie, de sfeer op school is goed.
 • De kinderen luisteren nu veel beter, de juffen en meesters letten hier goed op. 
 • Met stip op 1 werd door alle kinderen Snappet genoemd. Ze vinden Snappet veel fijner dan het werken in schriften. Doordat Snappet uitgaat van de leerlijnen en gelijk ziet of een kind het snapt leren de kinderen meer omdat ze gelijk feedback krijgen. Ook kunnen ze zelf nog voor extra instructie kiezen. Ze zeggen hogere cijfers te halen sinds we met Snappet werken.

Natuurlijk hadden ze ook nog een paar verbeterpunten, al waren dit er heel weinig:

 • Ze willen graag nog een paar bankjes en een glijbaan op het schoolplein. De glijbaan wordt het meeste gemist. Guido en Susanne zijn zich hiervan bewust en nemen dit mee in de begroting voor de komende jaren. Helaas was de tekening al gemaakt en hebben wij hier geen inspraak meer over gehad. 
 • In groep 5-6 zijn er iets te weinig lijmpotjes. Gelukkig kunnen we dat zo oplossen ;-)
 • De takenkaart wordt in groep 5 t/m 8 nog niet helemaal op dezelfde manier ingezet. Groep 5-6 zou hier wat vaker in de week aan willen werken.

Tot slot gaven de kinderen aan heel blij te zijn dat ze alles mogen en kunnen zeggen tegen ons. Ze vinden het fijn dat ze mee mogen beslissen over de dingen die op school gebeuren.

Zoals u zult begrijpen maakt het bovenstaande ons erg trots, daarom delen we het ook op Facebook. Voor mensen die onze school nog niet kennen of misschien wel op zoek zijn naar een school is het belangrijke informatie.

 


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl