Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Woensdag 11 november 2020

Vanuit de ouderraad heeft u een tijdje geleden een brief ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad heeft inmiddels al meerdere betalingen ontvangen, maar wil ouders er toch nog even op attenderen.

Van de ouderbijdrage worden allerlei activiteiten (zoals kerstviering, sinterklaasviering, carnaval, sportdag) voor de kinderen bekostigd. 

Is het voor u lastig om de ouderbijdrage te betalen dan kunt u contact opnemen met school of Stichting Leergeld. Dit is een organisatie die ouders kan helpen met het bekostigen van de ouderbijdrage?


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl