Aandacht voor verkeersveiligheid

Aandacht voor verkeersveiligheid

Woensdag 30 september 2020

In de week van 21 t/m 25 september hebben we extra aandacht besteed aan een veilige en duurzame schoolomgeving. Hieronder volgen de resultaten van onze school.

Met de auto 24 %
Te voet        31 %
Met de fiets  42 %

Iedereen bedankt voor jullie inzet!

Op maandag 5 oktober gaan de kleuters aan de slag met de materialen van de verkeerskunsten. Er wordt aandacht besteed aan het veilig oversteken. Zij kunnen dan een verkeersdiploma verdienen. Ook mogen zij een parcours afleggen op de fiets. We maken dan gebruik van de fietsen die tijdens het buiten spelen gebruikt worden.

Op dinsdag 6 oktober gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 aan de slag met deze materialen.
Op deze manier kunnen de kinderen allerlei vaardigheden oefenen op een parcours m.b.t. het fietsen. Op deze dag vindt ook onze jaarlijkse fiets controle plaats. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan elkaars fietsen controleren met de fietscontrole kaart. Beide activiteiten worden begeleid door de stagiaires. Aan het eind van deze informatie is te lezen aan welke eisen de fiets moet voldoen. We hopen dat u tijd heeft dit samen met uw kind te bekijken en te controleren. Het is de bedoeling dat de kinderen uit deze groepen dinsdag 6 oktober op de fiets naar school komen.

We hopen dat de kinderen zo veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Zeker nu het buiten weer eerder donker is.


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl