Groene voetstappen en verkeersveiligheid

Groene voetstappen en verkeersveiligheid

Donderdag 17 september 2020

Het klimaatverbond organiseert elk jaar de groene voetstappen actieweek. Deze vindt plaats in de week van 21 t/m 25 september. Het doel van de actie is om iedereen in beweging te brengen voor een veilige en  duurzame leefomgeving. En het is ook nog gezond en gezellig!

Geef de auto eens verlof!

Groene voetstappen is een actie waarin we de kinderen vragen om met de fiets of lopend naar school te komen en de auto een dagje vrij te geven. Dit lukt niet zonder de hulp van u als ouder of verzorger. We willen u vragen om deze week op een veilige en milieuvriendelijke manier naar school te komen. Niet alleen is het leuk en ontspannend om samen te lopen of te fietsen. Het is ook goed voor het milieu en de gezondheid. Veel samen oefenen helpt uw kind op weg naar een zelfstandige deelname aan het verkeer. Tevens zorgt het voor minder parkeerdrukte bij de school.

Is het voor u niet mogelijk om lopend of fietsend naar school te komen, parkeer de auto dan iets verderop. Dagelijks wordt via het digibord bijgehouden wie  op welke manier naar school komt. De groep met de meeste “groene voetstappen” kan iets verdienen. We hopen dat we veel ouders en kinderen enthousiast krijgen om mee te doen en zo mee te helpen aan een veilige en duurzame schoolomgeving.

Daarnaast willen we in dit bericht ook de verkeersveiligheid rondom school onder de aandacht brengen. We zien geregeld onveilige situaties ontstaan rondom het ophalen en wegbrengen. Wanneer u met de auto komt willen we u vragen de rij-route (schoolroute 1) aan te houden en niet te keren bij school. Verder willen de ouders die hun kinderen ophalen bij de voordeur van de school nogmaals wijzen op de gevaren rondom het fietspad. Wanneer straks het hekwerk bij de voordeur weg is zal er meer ruimte komen voor u als ouder om te wachten maar tot die tijd is extra oplettenheid gewenst.


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl