Ga met ons mee! 
 
Kindcentrum BergOp is een kleinschalige, openbare basisschool met kinderopvang van 0 t/m 12 jaar in de wijk Tolberg. Kinderopvang Kibeo voorziet in alle voorzieningen van kinderopvang, denk aan: babyopvang, voorschoolse opvang, BSO en een peuterspeelzaal. Vanuit onze kleinschaligheid is een goede  persoonlijke benadering mogelijk. Er is oog voor ieder kind.
  
Ons volledig gerenoveerde gebouw aan de Hoveniersberg 37 ligt wat verscholen in de wijk achter het winkelcentrum Tolberg. Wie eenmaal binnen is geweest, is enthousiast! De rustige omgeving achter de school creëert een sfeervol, groen speelplein met moestuintje. In samenspraak met de leerlingenraad is het speelplein recentelijk nog aangevuld met een nieuw speeltoestel.   

Het paradepaardje van de school is het themaonderwijs, dat gekaderd wordt vanuit de SDG-doelen van de VN. Dit onderzoekend en ontdekkend leren, als opstap naar O&O in het VO, stimuleert kinderen tot het maken van eigen eindproducten vanuit eigen creativiteit en eigenaarschap vanuit het kind zelf.  
 
Wij hebben veel aandacht voor de basisvakken met instructie vanuit het (bewezen effectieve) EDI-model en verwerking op Snappet, aangevuld schriftelijk. BergOp wil graag ieder kind een persoonlijke leerroute Berg Opwaarts laten ervaren, soms met wat meer ondersteuning of juist extra uitdaging. Naast de gebruikelijke aandacht voor sociaal-emotionele vorming krijgen kinderen vanaf groep 3 standaard groepsgewijs Rots en Watertrainingen. 
 
Kenmerkend voor ons kleuteronderwijs is het spelend leren, het doelgericht werken, werken in thema's in combinatie met de kleuteruniversiteit. Peuters worden al voorbereid op de kleuterklas, waarmee we een goede doorgaande lijn naar de basisschool kunnen realiseren. Uitgebreide informatie over ons kleuterondewijs kunt u vinden onder het tabblad 'Ons Kleuteronderwijs'.   

Ga je ook met ons mee naar de top?

Neem contact op met ons enthousiaste team, via 0165 555 811 of mail info@kindcentrumbergop.nl
Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl